TIK w pracy NAUCZYCIELA
darmowe szkolenie on-line
TIK
Technologie Informacyjno-Komunikacyjne
w pracy NAUCZYCIELA
Temat: TIK-owe sposoby budowania i porządkowania zasobów nauczyciela.
szkolenie odbyło się
20 września o godz. 20:00 [wtorek]