TIK w pracy NAUCZYCIELA
darmowe szkolenie on-line
TIK
Technologie Informacyjno-Komunikacyjne
w pracy NAUCZYCIELA
Temat: Sztuczna Inteligencja: Podstawowe szkolenie dla nauczycieli.
szkolenie odbyło się
27 lutego o godz. 20:00 [wtorek]