TIK w pracy NAUCZYCIELA
darmowe szkolenie on-line
TIK
Technologie Informacyjno-Komunikacyjne
w pracy NAUCZYCIELA
Temat: Sztuczna Inteligencja... Nowe Możliwości czy Zagrożenie dla Edukacji?
szkolenie odbyło się
13 lutego o godz. 20:00 [wtorek]