TIK w pracy NAUCZYCIELA
darmowe szkolenie on-line
TIK
Technologie Informacyjno-Komunikacyjne
w pracy NAUCZYCIELA
Temat: Sztuczna Inteligencja w pracy nauczyciela.
szkolenie odbyło się
21 listopada o godz. 20:00 [wtorek]