TIK w pracy NAUCZYCIELA
darmowe szkolenie on-line
TIK
Technologie Informacyjno-Komunikacyjne
w pracy NAUCZYCIELA
Temat: TIK w pracy NAUCZYCIELA #91. Mikrokontrolery i proste układy elektroniczne w szkole podstawowej.
szkolenie odbyło się
22 listopada o godz. 20:00 [wtorek]