TIK w pracy NAUCZYCIELA
darmowe szkolenie on-line
TIK
Technologie Informacyjno-Komunikacyjne
w pracy NAUCZYCIELA
Temat: PRACA DOMOWA - praktyczne wykorzystanie narzędzi TIK.
szkolenie odbędzie się
17 maja o godz. 20:00 [wtorek]