#10. MS Teams. Rada Pedagogiczna.

Jak przygotować i poprowadzić posiedzenie Rady Pedagogicznej w aplikacji MS Teams. W MS Teams możemy nie tylko prowadzić dyskusję, ale również przedstawić prezentację, sprawdzić obecność oraz przeprowadzić wszystkie głosowania. Darmowe materiały do pobrania: https://zdalna-lekcja.pl/lm/1
Więcej ...

#3. MS Teams: chat, wideorozmowa, udostępnianie pulpitu

Oprócz możliwości prowadzenia zdalnej lekcji on-line aplikacja MS Teams umożliwia również wiele opcji klasycznego komunikatora internetowego. Daje możliwość rozmowy tekstowej, głosowej i wideo. Umożliwia również udostępnianie pulpitu w obie strony oraz pozwala ma przekazanie kontroli nad nim co w wielu przypadkach może być przydatne.
Więcej ...