#10. MS Teams. Rada Pedagogiczna.

Jak przygotować i poprowadzić posiedzenie Rady Pedagogicznej w aplikacji MS Teams. W MS Teams możemy nie tylko prowadzić dyskusję, ale również przedstawić prezentację, sprawdzić obecność oraz przeprowadzić wszystkie głosowania. Darmowe materiały do pobrania: https://zdalna-lekcja.pl/lm/1
Więcej ...