TIK w pracy NAUCZYCIELA
darmowe szkolenie on-line
TIK
Technologie Informacyjno-Komunikacyjne
w pracy NAUCZYCIELA
Temat: Genially dla Edukacji. Jak tworzyć genialne prezentacje.
28 o godz.20:00 [wtorek]