Jak w szkole wdrożyć Office 365 z MS Teams

MS Teams
Posiedzenie Rady Pedagogicznej

CO W ŚRODKU:
  • Prezentacja PowerPoint
  • Formularz sprawdzenia obecności
  • Formularze głosowań
  • Arkusz w MS Excel - Sprawozdanie klasyfikacyjne wychowawcy
    - Film instruktażowy na YouTube